New Zealand (Wellingon) French Polynesia (Papeete) New Guinea (Puerto Moresby) Micronesia (Paliki) Palaos (Melekeok) Marianas del Norte (Hill) Salomon (Honiara)